Archive for Toukokuu, 2011

23/05/2011

Tarkoitushakuisia tutkimuksia?

Kirjoittanut innawahlberg

Tutkimukset ja selvitykset ovat yritykselle erinomainen tapa tuottaa tietoa esimerkiksi liiketoiminnan edellytyksistä tai asiakkaiden tyytyväisyydestä.  Ainakin periaatteessa.

Viime aikoina olen mediassa aika usein törmännyt tutkimuksiin, joiden tulokset vaikuttavat kovin tarkoitushakuisilta. Vaikka tutkimuksen tekijänä olisikin riippumaton konsulttiyritys, tulokset vaikuttavat itsestään selviltä ja tukevat mukavasti tutkimuksen teettäneen yrityksen näkemyksiä. Samalla siteerataan toimitusjohtajaa, joka pääsee tutkimuksen varjolla mainostamaan omaa palveluaan tai tuotettaan.

Tällaisia juttuja lukiessa herää kysymys tutkimuksen tarkoitusperistä. Haetaanko mediahuomiota?  Ehkä myyntiäkin halutaan edistää? Ei mediahuomiossa tai myynninedistämisessä sinänsä mitään pahaa ole, päinvastoin, nekin ovat osa liiketoiminnan kehittämistä. Mutta mielestäni tutkimuksista pitäisi saada irti paljon enemmän.

Minulla on tässä oma lehmä ojassa: aihe on ajankohtainen meille siksi, että mekin olemme olleet kevään aikana mukana tekemässä HR-alan ulkoistuksia käsittelevää tutkimusta. Aihe siis käsittelee läheisesti omaa liiketoimintaamme. Tuloksiin palaamme blogissa hiukan myöhemmin, on siellä muitakin kuin vain meitä kiinnostavia havaintoja. Ensisijaisesti tutkimus kuitenkin palvelee oman liiketoimintamme kehittämistä ja avartaa omaa näkemystämme HR:n roolista organisaatioiden muutoshankkeissa.

Siitäkin huolimatta, että tutkimus palvelee liiketoimintamme tarpeita, olisi mielestäni tärkeää, että tutkimus tuottaa muutakin kuin muutamia kiva tietää -faktoja, joilla saadaan pari riviä lehteen. Miksi? No siksi, että tutkimusten tekeminen on työlästä ja aikaa vievää, kuten myös tutkimuksiin vastaaminen. Jos asiakkaita jatkuvasti rasitetaan erilaisilla selvityksillä ja jos lopputuloksena on joukko jo ennestään tiedettyjä tosiasioita, tutkimustyö kääntyy itseään vastaan. Kuka jaksaa enää osallistua tutkimuksiin, jos niistä ei hyödy mitään?

02/05/2011

Muutoksen tuulet puhaltavat – suunta tulevaisuuteen

Kirjoittanut marjukkam

Muutoksenhallinnan tärkeyttä korostetaan usein. On haasteellista suhtautua aidosti ja avoimen myönteisesti uusiin asioihin.

Kun henkilöstöhallintoa ja informaatioteknologiaa sovitetaan yhteen, joudutaan sovittamaan yhteen myös erilaisia toimintakulttuureita. Tämä aiheuttaa suuria muutoksia. Projektit, joiden parissa työskentelemme, ovat usein isoja ja organisaation työntekijöiden näkökulmasta mullistavia. Yksittäiset henkilöstöhallinnon työntekijät ovat – oikeutetusti – huolissaan: kuinka paljon teknologia muuttaa heidän toimenkuvaansa.

Muutosvastarinta ja menneiden haikailu ovat siis ymmärrettävästi asiakasprojekteissamme vahvasti läsnä. Meidän tärkeänä tehtävänämme onkin perustella ja osoittaa, miksi muutos on muutos parempaan, ei huonompaan. Yrityksissä huomataan, että vanhat paperiarkistot ja excel-tiedostot eivät ehkä sittenkään ole välttämättömiä. Yhtäkkiä HR:lle jää aikaa tehdä niitä asioita, joihin heidät on koulutettu: he voivat ryhtyä suunnittelemaan strategista HR:ää: koulutuksia, urasuunnittelua, rekrytointeja… Teknologia huolehtii tärkeistä, mutta resursseja syövistä rutiineista.

Globaalissa maailmassa IT:n ja HR:n on lähestyttävä toisiaan ja kyettävä palvelemaan organisaation strategiaa yhä paremmin. Työkalut ovat olemassa ja niitä pitää opetella hyödyntämään. Tämän blogin tarkoituksena on avata ja esitellä näitä työkaluja tarkemmin. Lisäksi nostamme keskusteluun trendejä ja puheenaiheita henkilöstöhallinnon roolista strategisessa päätöksenteossa. Maailmalla näistä jo puhutaan. On korkea aika aloittaa eteenpäin katsova keskustelu myös Suomessa.

Tervetuloa mukaan!