Archive for kesäkuu, 2011

13/06/2011

Miksi henkilöstöhallinto ei ole kiinnostunut työkalujensa kehittämisestä?

Kirjoittanut innawahlberg

Edellisessä blogauksessani kyseenalaistin firmojen teettämät tutkimukset. Onko niistä aidosti hyötyä liiketoiminnalle vai onko niiden tarkoitus vain tuottaa muutama rivi mediajulkisuutta?

Samalla paljastin, että olemme itsekin juuri teettäneet tutkimuksen HR-toimintojen ulkoistamisesta. Tulokset todella auttavat meitä hahmottamaan uusin silmin toimialaamme Pohjoismaissa. Organisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa suhtautuvat HR-ulkoistuksiin yllättävänkin eri tavoin.

Tuloksista käy ilmi esimerkiksi se, että Suomessa henkilöstöhallinnon asema yritysjohdon todellisena strategisena kumppanina ei aina toteudu vieläkään. IT-osasto on nimittäin useissa yrityksissä ajautunut ehkä jopa tahtomattaan tilanteeseen, jossa se omistaa HR-osaston tietojärjestelmähankkeiden budjetit ja siten on myös vetovastuussa näistä hankkeista.

Ja merkittävä osa henkilöstöhallinnon hankkeista Suomessa koskee nimenomaan tietojärjestelmiä. Pohjoismaisella tasolla tilanne on toinen, muissa tutkituissa maissa IT-osastolla ei ole sananvaltaa HR-budjetteihin.

Aika hämmentävä tilanne. Miksi HR-ammattilaiset antavat IT-osastolle vetovastuun hankkeesta, joka koskee HR:n päivittäisiä ja kriittisiä työkaluja? Eikö heitä kiinnosta?

Pitäisi kiinnostaa ja uskon, että kiinnostaakin. Yksi kompastuskivi on todennäköisesti yhteisen kielen puuttuminen. Tarvitaan siis tulkkeja, siis meitä konsultteja. Meidän on käännettävä HR:ää IT:ksi ja päinvastoin.

Oma kokemukseni on, että parhaiten toimivat henkilöstöhallinnon IT-ratkaisut syntyvät ainoastaan ryhmätyönä, siis silloin, kun molemmat osastot ovat sataprosenttisesti hankkeessa mukana. Tällaisissa tapauksissa myös asiakastyytyväisyys on suurimmillaan, mikä ei liene yllättävää.

Tulkkaus onnistuu vain silloin, kun molemmat osapuolet ovat kuulolla.