Archive for heinäkuu, 2012

13/07/2012

Kohti strategisempaa HR:ää ulkoistuksen avulla

Kirjoittanut innawahlberg

HR-ulkoistuksella voidaan ratkaista monia HR:n haasteita. Ulkoistamisen ansiosta HR:n rutiinitehtävät voidaan teettää muualla, ja ulkoistava organisaatio voi keskittyä lisäarvoa tuottavaan ydinosaamiseensa. Ulkoistaminen mahdollistaakin HR-johtajat keskittymään paremmin liiketoiminnalle arvoa tuottavaan strategiseen HR:ään. Kilpailuttaminen takaa usein myös kustannustehokkuuden, sillä prosessien hinnoitteluun ei pääse jäämään tyhjää.

Onnistuminen HR-ulkoistuksessa ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Miten välttää ulkoistusprojektin epäonnistumiseen johtavat kivikot? Alla listattuna muutamia mielestämme tärkeimpiä asioita, joita yritysten tulisi ottaa huomioon HR-ulkoistusprojektia aloittaessaan:

  • Ennen HR-ulkoistusta olisi hyvä analysoida, mitä toimintoja ulkoistetaan, mitä ulkoistamisella halutaan saavuttaa, ja mitkä ovat ulkoistamisesta saatavat hyödyt ja siitä tulevat kustannukset.
  • Sopivan toimittajan valinta on ehdottoman tärkeää HR-ulkoistuksen onnistumisessa. Toimittajan tulee tukea HR-toimintoja ulkoistavan organisaation yksilöllisiä HR-tarpeita ja teknologiavaatimuksia sekä auttaa asiakasta toteuttamaan juuri tämän tarpeisiin sopiva ratkaisu. Sekä asiakkaan että toimittajan onkin hyvä jakaa keskenään visioita sopivimmasta ratkaisumallista.
  • Osaavat projektiresurssit ovat projektin onnistumisen edellytys. HR-ulkoistusprojektin toteuttaminen vaatii myös taitavaa projektinhallintaa, jatkuvaa projektin seurantaa ja muutoksen hallintaa. HR:n, IT:n ja muiden yksiköiden välistä yhteistyötä ja viestintää tulisi myös monissa organisaatioissa jatkuvasti kehittää. Myöskään tietoturvallisuuden kehittämistä ei sovi unohtaa.
  • Perusasioiden on oltava kunnossa ennen ulkoistukseen ryhtymistä. Kun henkilöstöhallinto, työvoima, palkanmaksu jne. ovat kunnossa, voidaan siirtyä lisäarvoa tuottaviin prosesseihin (Talent Management). Ennen ulkoistusta olisi hyvä kyseenalaistaa omat toimintamallit ja määrittää tavoitteet. Moni on jo todennut, että ongelmia ei voi ulkoistaa, eikä oman yrityksen erityispiirteiden tuntemusta voi ostaa, joten jos ainakin nämä asiat pitää ulkoistustilanteessa mielessä, ja pyrkii avoimeen yhteistyöhön kumppanin kanssa, on isoimmat esteet onnistuneen ulkoistuksen tieltä raivattu pois.

Kiteytettynä: Aloitetaan ytimestä, ja siirrtyään vasta sitten monimutkaisempiin alueisiin. Näin HR-ulkoistuksella voidaan tehostaa toimintaa, parantaa laatua, saavuttaa kustannussäästöjä sekä tuoda lisää joustavuutta HR:ään.

Mainokset