Posts tagged ‘henkilöstöhallinto’

02/05/2011

Muutoksen tuulet puhaltavat – suunta tulevaisuuteen

Kirjoittanut marjukkam

Muutoksenhallinnan tärkeyttä korostetaan usein. On haasteellista suhtautua aidosti ja avoimen myönteisesti uusiin asioihin.

Kun henkilöstöhallintoa ja informaatioteknologiaa sovitetaan yhteen, joudutaan sovittamaan yhteen myös erilaisia toimintakulttuureita. Tämä aiheuttaa suuria muutoksia. Projektit, joiden parissa työskentelemme, ovat usein isoja ja organisaation työntekijöiden näkökulmasta mullistavia. Yksittäiset henkilöstöhallinnon työntekijät ovat – oikeutetusti – huolissaan: kuinka paljon teknologia muuttaa heidän toimenkuvaansa.

Muutosvastarinta ja menneiden haikailu ovat siis ymmärrettävästi asiakasprojekteissamme vahvasti läsnä. Meidän tärkeänä tehtävänämme onkin perustella ja osoittaa, miksi muutos on muutos parempaan, ei huonompaan. Yrityksissä huomataan, että vanhat paperiarkistot ja excel-tiedostot eivät ehkä sittenkään ole välttämättömiä. Yhtäkkiä HR:lle jää aikaa tehdä niitä asioita, joihin heidät on koulutettu: he voivat ryhtyä suunnittelemaan strategista HR:ää: koulutuksia, urasuunnittelua, rekrytointeja… Teknologia huolehtii tärkeistä, mutta resursseja syövistä rutiineista.

Globaalissa maailmassa IT:n ja HR:n on lähestyttävä toisiaan ja kyettävä palvelemaan organisaation strategiaa yhä paremmin. Työkalut ovat olemassa ja niitä pitää opetella hyödyntämään. Tämän blogin tarkoituksena on avata ja esitellä näitä työkaluja tarkemmin. Lisäksi nostamme keskusteluun trendejä ja puheenaiheita henkilöstöhallinnon roolista strategisessa päätöksenteossa. Maailmalla näistä jo puhutaan. On korkea aika aloittaa eteenpäin katsova keskustelu myös Suomessa.

Tervetuloa mukaan!