Posts tagged ‘HR’

04/07/2011

Suomalaisyritykset jälkijunassa HR-osaamisen hyödyntämisessä?

Kirjoittanut marjukkam

Kansainvälisessä bisneksessä Suomi ja muut Pohjoismaat niputetaan lähes aina yhdeksi, yhtäläiseksi  ja yhtenäiseksi markkina-alueeksi. Sitten kuvitellaan, että näissä kaikissa maissa pätevät samat lainalaisuudet: se, mikä toimii Ruotsissa, toimii Suomessakin. Ja päinvastoin.

Meille pohjoismaalaisille taas on itsestään selvää, että asia ei todellakaan ole näin. Nyt meillä on asiasta uutta tutkimustietoakin, tällä kertaa yritysten henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Inna on jo aiemmin blogannut  ansiokkaasti henkilöstöhallinnon ulkoistuksia käsittelevästä pohjoismaisesta tutkimuksestamme, mutta jatkan aiheesta vielä.

Minkälaisia eroja tutkimus löysi eri Pohjoismaiden väliltä, yritysten henkilöstöhallinnon näkökulmasta?

Tutkimus vahvistaa entisestään näkemystä, jonka mukaan suomalaiset ovat erityisen IT- ja järjestelmäorientoituneita. Suomalaisyrityksissä on käynnissä enemmän isoja henkilöstöhallinnon järjestelmäremontteja kuin muissa Pohjoismaissa. Silmiinpistävää on, kuten Innakin totesi, että IT-osasto omistaa usein henkilöstöhallinnon IT-budjetit. Eli IT vastaa HR-järjestelmien kehittämisestä.

Täysin päinvastainen tilanne on Norjassa. Norjalaisyrityksen henkilöstöhallinto pitää HR-tietojärjestelmähankkeiden langat ja budjetit tiukasti käsissään. Lisäksi norjalaiset eivät luota ulkopuolisiin vaan tekevät varsin paljon itse: ulkoistaminen on harvinaisempaa kuin muissa Pohjoismaissa.

Tanskalaiset ovat kustannustietoisia; ainakin HR-ammattilaiset tämän tutkimuksen mukaan. Tanskalaisyritykset (yhdeksän kymmenestä vastaajasta) etsivät ulkoistamisella ensisijaisesti kustannussäästöjä. Esimerkiksi Suomessa halutaan ennen kaikkea vapauttaa HR-ammattilaiset rutiinitöistä. Kaiken kaikkiaan tanskalaiset suhtautuvat lähitulevaisuuteen penseästi, sillä monen yrityksen HR-budjetteihin on odotettavissa leikkauksia.

Rakas naapurimaamme Ruotsi näyttää olevan  pisimmällä henkilöstöhallinnon strategisen roolin ja osaamisen hyödyntämisessä. HR-johtaja istuu lähes poikkeuksetta (yhdeksän yritystä kymmenestä) yrityksen johtoryhmässä ja myös ulkoistuksilla etsitään nimenomaan strategisia hyötyjä kustannusleikkausten sijaan. Yllättävää on, että tutkimuksemme mukaan Suomessa vain kolme neljästä yrityksestä on kelpuuttanut HR-johtajan johtoryhmäänsä. Ruotsin lisäksi Norjassa ja Tanskassakin johtoryhmäpaikka on yleisempi.

Tutkimustiedon valossa meillä Suomessa siis keskitytään rakentamaan HR-järjestelmiä, usein IT-osaston johdolla (järjestelmien pitää tietenkin olla kunnossa, en sitä kiellä), mutta miksi se strateginen puoli jää usein uupumaan? HR-ammattilaiset ovat Suomessakin aidosti osaavaa ja pitkälle koulutettua väkeä, heillä olisi näkemystä ja annettavaa yrityksen kehittämiseen – tätä kokemusta ja osaamista on toki hyödynnettävä.

Kokemuksemme suomalaisista asiakasyrityksistämme kuitenkin lupaavat hyvää; henkilöstöhallinnon ja HR-johdon rooli kehittyy jatkuvasti strategisempaan suuntaan, HR:n ja IT:n yhteistyö on hyvää, ja järjestelmä- sekä ulkoistushankkeiden tavoitteet asetetaan yhä vahvemmin liiketoimintatavoitteiden mukaisiksi.

02/05/2011

Muutoksen tuulet puhaltavat – suunta tulevaisuuteen

Kirjoittanut marjukkam

Muutoksenhallinnan tärkeyttä korostetaan usein. On haasteellista suhtautua aidosti ja avoimen myönteisesti uusiin asioihin.

Kun henkilöstöhallintoa ja informaatioteknologiaa sovitetaan yhteen, joudutaan sovittamaan yhteen myös erilaisia toimintakulttuureita. Tämä aiheuttaa suuria muutoksia. Projektit, joiden parissa työskentelemme, ovat usein isoja ja organisaation työntekijöiden näkökulmasta mullistavia. Yksittäiset henkilöstöhallinnon työntekijät ovat – oikeutetusti – huolissaan: kuinka paljon teknologia muuttaa heidän toimenkuvaansa.

Muutosvastarinta ja menneiden haikailu ovat siis ymmärrettävästi asiakasprojekteissamme vahvasti läsnä. Meidän tärkeänä tehtävänämme onkin perustella ja osoittaa, miksi muutos on muutos parempaan, ei huonompaan. Yrityksissä huomataan, että vanhat paperiarkistot ja excel-tiedostot eivät ehkä sittenkään ole välttämättömiä. Yhtäkkiä HR:lle jää aikaa tehdä niitä asioita, joihin heidät on koulutettu: he voivat ryhtyä suunnittelemaan strategista HR:ää: koulutuksia, urasuunnittelua, rekrytointeja… Teknologia huolehtii tärkeistä, mutta resursseja syövistä rutiineista.

Globaalissa maailmassa IT:n ja HR:n on lähestyttävä toisiaan ja kyettävä palvelemaan organisaation strategiaa yhä paremmin. Työkalut ovat olemassa ja niitä pitää opetella hyödyntämään. Tämän blogin tarkoituksena on avata ja esitellä näitä työkaluja tarkemmin. Lisäksi nostamme keskusteluun trendejä ja puheenaiheita henkilöstöhallinnon roolista strategisessa päätöksenteossa. Maailmalla näistä jo puhutaan. On korkea aika aloittaa eteenpäin katsova keskustelu myös Suomessa.

Tervetuloa mukaan!