Posts tagged ‘myynnin edistäminen’

13/06/2011

Miksi henkilöstöhallinto ei ole kiinnostunut työkalujensa kehittämisestä?

Kirjoittanut innawahlberg

Edellisessä blogauksessani kyseenalaistin firmojen teettämät tutkimukset. Onko niistä aidosti hyötyä liiketoiminnalle vai onko niiden tarkoitus vain tuottaa muutama rivi mediajulkisuutta?

Samalla paljastin, että olemme itsekin juuri teettäneet tutkimuksen HR-toimintojen ulkoistamisesta. Tulokset todella auttavat meitä hahmottamaan uusin silmin toimialaamme Pohjoismaissa. Organisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa suhtautuvat HR-ulkoistuksiin yllättävänkin eri tavoin.

Tuloksista käy ilmi esimerkiksi se, että Suomessa henkilöstöhallinnon asema yritysjohdon todellisena strategisena kumppanina ei aina toteudu vieläkään. IT-osasto on nimittäin useissa yrityksissä ajautunut ehkä jopa tahtomattaan tilanteeseen, jossa se omistaa HR-osaston tietojärjestelmähankkeiden budjetit ja siten on myös vetovastuussa näistä hankkeista.

Ja merkittävä osa henkilöstöhallinnon hankkeista Suomessa koskee nimenomaan tietojärjestelmiä. Pohjoismaisella tasolla tilanne on toinen, muissa tutkituissa maissa IT-osastolla ei ole sananvaltaa HR-budjetteihin.

Aika hämmentävä tilanne. Miksi HR-ammattilaiset antavat IT-osastolle vetovastuun hankkeesta, joka koskee HR:n päivittäisiä ja kriittisiä työkaluja? Eikö heitä kiinnosta?

Pitäisi kiinnostaa ja uskon, että kiinnostaakin. Yksi kompastuskivi on todennäköisesti yhteisen kielen puuttuminen. Tarvitaan siis tulkkeja, siis meitä konsultteja. Meidän on käännettävä HR:ää IT:ksi ja päinvastoin.

Oma kokemukseni on, että parhaiten toimivat henkilöstöhallinnon IT-ratkaisut syntyvät ainoastaan ryhmätyönä, siis silloin, kun molemmat osastot ovat sataprosenttisesti hankkeessa mukana. Tällaisissa tapauksissa myös asiakastyytyväisyys on suurimmillaan, mikä ei liene yllättävää.

Tulkkaus onnistuu vain silloin, kun molemmat osapuolet ovat kuulolla.

Mainokset
23/05/2011

Tarkoitushakuisia tutkimuksia?

Kirjoittanut innawahlberg

Tutkimukset ja selvitykset ovat yritykselle erinomainen tapa tuottaa tietoa esimerkiksi liiketoiminnan edellytyksistä tai asiakkaiden tyytyväisyydestä.  Ainakin periaatteessa.

Viime aikoina olen mediassa aika usein törmännyt tutkimuksiin, joiden tulokset vaikuttavat kovin tarkoitushakuisilta. Vaikka tutkimuksen tekijänä olisikin riippumaton konsulttiyritys, tulokset vaikuttavat itsestään selviltä ja tukevat mukavasti tutkimuksen teettäneen yrityksen näkemyksiä. Samalla siteerataan toimitusjohtajaa, joka pääsee tutkimuksen varjolla mainostamaan omaa palveluaan tai tuotettaan.

Tällaisia juttuja lukiessa herää kysymys tutkimuksen tarkoitusperistä. Haetaanko mediahuomiota?  Ehkä myyntiäkin halutaan edistää? Ei mediahuomiossa tai myynninedistämisessä sinänsä mitään pahaa ole, päinvastoin, nekin ovat osa liiketoiminnan kehittämistä. Mutta mielestäni tutkimuksista pitäisi saada irti paljon enemmän.

Minulla on tässä oma lehmä ojassa: aihe on ajankohtainen meille siksi, että mekin olemme olleet kevään aikana mukana tekemässä HR-alan ulkoistuksia käsittelevää tutkimusta. Aihe siis käsittelee läheisesti omaa liiketoimintaamme. Tuloksiin palaamme blogissa hiukan myöhemmin, on siellä muitakin kuin vain meitä kiinnostavia havaintoja. Ensisijaisesti tutkimus kuitenkin palvelee oman liiketoimintamme kehittämistä ja avartaa omaa näkemystämme HR:n roolista organisaatioiden muutoshankkeissa.

Siitäkin huolimatta, että tutkimus palvelee liiketoimintamme tarpeita, olisi mielestäni tärkeää, että tutkimus tuottaa muutakin kuin muutamia kiva tietää -faktoja, joilla saadaan pari riviä lehteen. Miksi? No siksi, että tutkimusten tekeminen on työlästä ja aikaa vievää, kuten myös tutkimuksiin vastaaminen. Jos asiakkaita jatkuvasti rasitetaan erilaisilla selvityksillä ja jos lopputuloksena on joukko jo ennestään tiedettyjä tosiasioita, tutkimustyö kääntyy itseään vastaan. Kuka jaksaa enää osallistua tutkimuksiin, jos niistä ei hyödy mitään?